Ejecuci?n y gesti?n de obras

Primer el client

Defensar els interessos contractats pel client, optimitzant temps-qualitat-preu, no pagar m�s per desconeixement.

Com i per qu�

Obtenint el millor professional per a cada servei contractat, amb direcci� i rigor en els treballs a dirigir.

El valor afegit

Assessorament gratu�t a les formes de projectar i executar l'obra.

La transpar�ncia

El client sap en tot moment el cost real de l'obra, aix� es pot negociar segons volum de l'obra el marge comercial.